Postul de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, scos la concurs

0
490

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt. Pentru a ocupa acest post candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (data afişării concursului 17 mai 2017). Proba scrisă a concursului va avea loc pe 20 iunie 2017, ora 10.00. Concursul va avea loc la sediul Instituţiei Prefectului-judeţul Olt. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la numerele de telefon : 0374.112.726, 0374.112.741.