Post de director la Primăria Slatina, scos la concurs

0
1059

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) va organiza, în data de 27 iulie, la București, concurs pentru funcția de director general al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina.

Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de articolul 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; studii postuniversitare sau master absolvite în administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenției în perioada 27 iunie-16 iulie 2018, inclusiv.

Ilie Bîzoi