Poliţia Locală Slatina face angajări. Se caută poliţist local asistent, poliţist local debutant şi consilier asistent

0
2081

Serviciul Public Direcţia Poliţia Locală Slatina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de: poliţist local, clasa I, grad profesional asistent (două posturi) – la Serviciul Dispecerat, Evidenţa Persoanei, Compartiment Monitorizare Stradală; poliţist local, clasa I, grad profesional debutant (două posturi) – la Serviciul Dispecerat, Evidenţa Persoanei, Compartiment Monitorizare Stradală şi consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Contabilitate (un post). Candidaţii care doresc să participe la concurs trebuie să aibă: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare, absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 23 mai 2017. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 6 iunie 2017, iar interviul va avea loc pe 9 iunie 2017. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală Slatina, județul Olt, din strada George Poboran numărul 5, telefon: 0249/412.661, 0249/422.246.

Ilie Bîzoi