O PRIMĂRIE DIN OLT FACE ANGAJĂRI

0
541

Administrația orășenească din Potcoava a scos la concurs un post de consilier achiziții publice, grad principal, în cadrul Compartimentului Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe, achiziții Publice, contractul fiind pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va organiza pe 12 mai 2021 (proba scrisă). Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Candidații care doresc să ocupe aceste post trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice și minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Potcoava.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.