O PRIMĂRIE DIN OLT ANGAJEAZĂ ADMINISTRATOR PUBLIC

0
637

Primăria oraşului Corabia, din județul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (pe perioada mandatului actual al primarului orașului Corabia) a funcției contractuale de conducere, vacante, de administrator public.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice, juridice, administrative sau tehnice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 5 ani, cunoștințe de operare pe calculator, cel puțin nivel mediu, capacitate managerială, capacitate de analiză și sinteză, capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, comportament în situații de criză și abilități de comunicare.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 14 decembrie, de la ora 10.00 iar interviul pe 18 decembrie 2020. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 23 noiembrie, ora 16.00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Oraşului Corabia, județul Olt, Strada Cuza Vodă, nr. 54, tel. 0249/560.703.