Noi angajări la Primăria Caracal. Vezi ce se caută

0
1157

Primăria Caracal face noi angajari. Instituţia are nevoie de patru experți.

Astfel, se caută doi experți (superior și principal) în cadrul Serviciului Programe, Strategii de Dezvoltare și doi experți (asistent și debutant) în cadrul Serviciului de achiziții publice. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată. Cei care doresc să lucreze pentru Primăria Caracal  trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de articolul 54 din Legea numărul 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unui din domeniile din ramura de ştiinţă „ştiinţe inginereşti“ și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani, pentru expert, clasa I, grad profesional superior; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unui din domeniile din ramura de ştiinţă „ştiinţe economice“ și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani pentru expert, clasa I, grad profesional principal; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv stadii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă intr-unui din domeniile din ramurile de ştiinţă „ştiinţe juridice“, „ştiinţe economice“, „ştiinţe inginereşti“ și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an  pentru expert, clasa I, grad profesional asistent; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv stadii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile din ramurile de ştiinţă „ştiinţe juridice“, „ştiinţe economice“, „ştiinţe inginereşti“ pentru expert, clasa I, grad profesional debutant. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor vacante are loc în data de 25 iulie, de la ora 11.00, iar interviul în data de 27 iulie 2018, ora 11.00. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 iulie, ora 16.30. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei municipiului Caracal, din strada Piața Victoriei, numărul 10, telefon: 0249/511.384 interior 124, e-mail resurseumane@primariacaracal.ro.

Ilie Bîzoi