Municipiul Caracal şi GAL „Inima Romanaţiului”, pe podiumul evaluării naţionale a Ministerului Fondurilor Europene

0
523

Municipiul Caracal şi Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Inima Romanaţiului” au primit cel mai mare punctaj la nivel naţional – 98,5 puncte, pentru cererea de finanţare depusă în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020. Strategia de Dezvoltare Locala a GAL „Inima Romanaţiului” vizează absorbţia a şapte milioane de euro pentru populaţia marginalizată a municipiului Caracal într-o abordare inovativă multifond a două programe operaţionale POR – POCU 2014 – 2020.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) a publicat în urmă cu câteva zile lista cu cererile de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locala prin Responsabilitatea Comunităţii (DLRC)”, aducând caracalenilor bucuria de a fi obţinut pentru cererea de finanţare depusă 98,5 puncte, cel mai mare punctaj la nivel naţional. Contractul de finantare va fi semnat în perioada imediat următoare si vizeaza accesarea sprijinului pregătitor din fonduri nerambursabile finanţate 100% din bugetul UE ce vor servi la consolidarea mecanismului DLRC  în cadrul parteneriatului public – privat iniţiat de viceprimarul municipiului Caracal,  Octavian Stanescu, în decembrie 2015. „A fost o muncă susţinută pentru un proiect în care credem, cu o abordare integrata «de jos în sus», iniţiat şi susţinut de comunitatea locală în cadrul parteneriatului public – privat – societatea civilă. Avem certitudinea că am facut echipă la Caracal, dovadă a faptului că un municipiu mic, dar inimos, s-a poziţionat ferm pe harta Grupurilor de Acţiune Locală ce se vor implementa în mediul urban. Strategia de Dezvoltare Locală a muncipiului Caracal vizează zonele cele mai afectate de sărăcie şi excluziune socială de la nivelul orașului, astfel încât comunitățile foarte sărace să poată beneficia de soluții integrate şi personalizate care să le permită depășirea situației de vulnerabilitate”, a declarat viceprimarul municipiului Caracal, Octavian Stănescu. Intervențiile POR/POCU propuse în cadrul listei indicative de intervenții trebuie să aibă o abordare integrată, în sensul asigurării complementarității investițiilor în infrastructură, prin proiectele Programului Operaţional Regional (POR) și a intervențiilor soft de functionare a acestora, prin proiectele POCU. Proiectele care vor fi finanțate din POCU trebuie să vizeze acțiuni integrate (pachete integrate de măsuri în funcție de  nevoile grupurilor țintă vizate), în sensul abordării a cel puțin două domenii de intervenție (educație, ocupare, servicii sociale, asistență socială, combaterea discriminării etc.). În perioada august – decembrie 2017 GAL „Inima Romanaţiului”,  va demara activităţile de animare şi consultare publică privind oportunitatea finanţării proiectelor cu impact social în comunitatea marginalizată a municipiului Caracal, adresând tuturor liderii locali interesaţi invitaţia să facă parte din echipă.

Ilie Bîzoi