Mii de olteni aşteptaţi la Fisc să depună declaraţiile privind veniturile din activităţi agricole

0
158

Mii de persoane fizice din Olt, care desfăşoară o activitate agricolă definită potrivit legii,impusă pe bază de norme de venit, au obligaţia de a depune la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, formularul 221. Este vorba despre „Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”. Au obligaţia de a depune declaraţia menţionată, persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea şi creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Nu depun declaraţia 221 persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit. Nu depun  declaraţia 221 nici contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii.