Decizii importante luate de consilierii județeni

0
231

Aleșii județeni s-au reunit joi, 26 septembrie, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de conducerea administraţiei judeţene.  Pe ordinea de zi a întâlnirii au figurat nu mai puțin de 18 puncte, toate proiectele de investiții reuşind să obţină susţinerea tuturor forţelor politice din Consiliul Judeţean (CJ).

 Consilierii judeţeni s-au întrunit joi în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte . Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 14 proiecte de hotărâri. Înainte de începerea lucrărilor ședinței, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a anunțat că ordinea de zi va fi suplimentată cu patru proiecte. Prin urmare, consilierii județeni au avut de aprobat 18 de proiecte de hotărâre. Toate proiectele au trecut cu unanimitate de voturi, fără nicio opoziţie din partea consilierilor (PSD,PNL, ALDE și UNPR).

Printre proiectele care au fost votate se numără: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2019; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019;  Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică;  Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior;  Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2019-2020; Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 151 din 29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare;  Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2019-2020;  Proiect de hotărâre pentru completarea art.72 din Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 127/28.08.2014; Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, prin detașare;  Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalul Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Vivi-Viorel Pintea pentru Centrul Județean de Cultura și Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului general) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte Slatina – serviciu social din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și substație de ambulanță în comuna Dobroteasa” strada Principală nr.39, comuna Dobroteasa, județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul județului Olt pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței nominale a comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap Olt.