Posturile de şefi ai Poliţiei Rutiere Slatina şi Poliţiei Rutiere Caracal, scoase la concurs

0
870

Postul de şef al Biroului Rutier al Poliției municipiului Slatina a fost scos la concurs, odată cu cel de șef al Biroului Rutier al Poliției municipiului Caracal, concursul pentru ambele posturi urmând să se desfăşoare pe data de 1 octombrie 2018.

Cei care vor să se înscrie la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: științe juridice, științe administrative, științe economice, științe socio-umane, științe militare, informații și ordine publică sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare în sistem Bologna într-unul din domeniile fundamentale de licență: științe juridice, științe administrative, științe economice, științe socio-umane, științe militare, informații și ordine publică;

să aibă următoarea pregătire de specialitate: curs postuniversitar / program de studii de masterat (pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna) într-unul din domeniile studiilor de bază sau studii de master, ciclul II de studii universitare (pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna) în unul din următoarele domenii universitare de masterat/ramura de știință: științe sociale/științe jurdice, științe administrative, științe ale comunicării, relații internaționale și studii europene, științe politice, științe militare,  informații și securitate națională, ordine publică și management;

De asemenea, ei trebuie să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv: să aibă gradul minim de inspector de poliţie; să aibă permis de conducere, minim categoria „B”; să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate; să aibă sau să obţină aviz pentru desemnarea/promovarea în structurile poliţiei judiciare; să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau 3 ani vechime în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data  de 30.08.2018, ora 1400.

Concursul/examenul  va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, la data de 01.10.2018, începând cu ora 1000, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ admis ” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În prezent, Biroul Poliției Rutiere Slatina este condus de subcomisarul Valentin Duiuleasa, împuternicit să ocupe acest post, în vreme ce Biroului Rutier al Poliției municipiului Caracal este condus, tot prin împuternicire, de subcomisarul Andrei Georgică.

Ilie Bîzoi