Consilierii județeni, uniți în cuget și-n simțiri

0
180

Aleșii județeni s-au reunit joi, 29 noiembrie, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de conducerea administraţiei judeţene.  Pe ordinea de zi a întâlnirii au figurat nu mai puțin de 14 puncte, toate proiectele  reuşind să obţină susţinerea tuturor forţelor politice din Consiliul Judeţean (CJ).

 Consilierii judeţeni s-au întrunit joi în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 14 proiecte de hotărâri. Spre deosebire de alte întâlniri, ședința de joi s-a desfășurat în liniște și pace, fără confruntări, fără discursuri, fără politicianisme. Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate fără discuții, nimeni neavând nimic de spus la niciunul din proiecte.

Printre proiectele care au fost votate de aleșii județeni se numără: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2018:

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Termosistem secția Pneumologie Scornicești”; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de funcții al Muzeului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013;

Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membri și actualizare componență Comisie pentru Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în calitate de partener al Proiectului; Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018”; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și ale unor servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura Direcției.