Consilierii caracaleni convocați la ultima ședință ordinară din acest an a Consiliului Local

0
215

Vineri 21 decembrie a.c. consilierii caracaleni au fost convocați în sala de ședințe a Consiliului Local la ultima ședință ordinară din acest an.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat următoarele proiecte de hotărâre : Referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”, preluarea contractului de închiriere nr. 1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal – societate în faliment prin lichidator judiciar PHOENIX S.P.R.L. și S.C. Mario Salar S.R.L.., prelungirea folosinţei gratuite de către Casa Judeţeană de Pensii Olt – Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, pe o perioadă de 3 ani a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei nr. 36, jud. Olt, acceptarea ofertei de donație a S.C. CITRINE ROYAL STAR SRL-D constând în complex de joacă pentru copii, referitor la anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale a societăților comerciale radiate din evidențele Oficiului Registrului Comerțului și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei Municipiului Caracal, aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale imobil situat în municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 14A», completarea prevederilor H.C.L. nr. 142/31.10.2018 privind aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt, aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie – decembrie 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Serviciului Public de Asistență Socială Caracal și a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Caracal pentru perioada 2019-2023. completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “Romanaţi Serv” către operatorul S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.,completarea anexei la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, modificarea Anexei la HCL nr. 115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2019. Toate proiecte au primit vot favorabil din partea aleșilor locali. Tot în ședința Consiliului Local, a primit votul de investitură și a depus jurământul în calitate de consilier Ionuț Șerban (ALDE), în urma vacantării locului prin demisia lui Mircea Popescu. Și tot în cadrul  ședinței,  primarul municipiului -Liviu Radu a înmânat hotărârile  revoluționarilor care au solicitat locuri de veci în conformitate cu legea.  La finalul ședinței Liviu Radu a ținut să mulțumească tuturor locuitorilor municipiului Caracal, consilierilor locali  și  să le adreseze tuturor  urări de sănătate, viață lungă îmbelșugată și un an cu cât mai multe împliniri!

Doru Tudor