Consens politic la Consiliul Județean Olt

0
342

Consilierii județeni s-au reunit joi, 29 august, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de conducerea administraţiei judeţene.  Pe ordinea de zi a întâlnirii au figurat nu mai puțin de 16 de puncte, toate proiectele reuşind să obţină susţinerea tuturor forţelor politice din Consiliul Judeţean (CJ).

Aleșii judeţeni s-au întrunit joi în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 13 proiecte de hotărâre. Înainte de începerea lucrărilor ședinței, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a anunțat că ordinea de zi va fi suplimentată cu trei proiecte. Prin urmare, consilierii județeni au avut de aprobat 16 proiecte de hotărâre. Spre deosebire de alte întâlniri în care unii aleși județeni s-au contrat pe anumite proiecte, de data aceasta, toată pleiada de consilieri județeni a căzut de acord asupra inițiativelor conducerii forului județean. Prin urmare, toate proiectele au trecut cu unanimitate de voturi, fără nicio opoziţie din partea consilierilor (PSD,PNL, ALDE și UNPR).

Printre proiectele care au fost votate se numără: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2019; Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică ; Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: propunerea de reluare a concursului de proiecte de management și de aprobare a modificării condițiilor de participare la concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu”; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea secretarului executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între bărbați și femei Olt (COJES);Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada Toamnei, nr. 11, județul Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al Județului Olt și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților;

Proiect de hotărâre cu privire la înlocuire membri în comisia de concurs, respectiv în secretariatul comisiei de concurs la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada Plevnei, nr. 6, județul Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al Județului Olt și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților;

Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii Consiliului Local al municipiului Slatina privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Slatina, a unor părți de imobil; Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; Proiect de hotărâre cu privire la stabilire indemnizație lunară de care beneficiază consilierii județeni pentru participare la ședințele Consiliului Județean Olt și ale comisiilor de specialitate ale acestuia, precum și cu privire la modificarea art.108 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016; Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în consiliul de Administrație al palatului Copiilor Adrian Băran slatina, pentru anul școlar 2019-2020 și Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității unor hotărâri ale Consiliului Județean Olt.