Amplă acțiune de ecologizare și igienizare a municipiului Caracal

0
239

Primăria municipiului Caracal a demarat proiectul „CARACAL – Un oraș curat!” care are drept scop igienizarea şi ecologizarea localității . În cadrul acestui proiect, în data de 15 septembrie 2018 între orele 08.30-15.30, se va desfăşura o acțiune care presupune curățarea spațiilor verzi şi strângerea de deşeuri de pe raza municipiului Caracal la care sunt invitați să participe, în calitate de voluntari, cât mai mulți locuitori ai municipiului din Câmpia Romanațiului.

Prin proiectul ,,Caracal- un oraş curat!” se încearcă solidarizarea locuitorilor municipiului în scopul dezvoltării responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii mediului şi implicit a propriei sănătăţi şi pentru identificarea strategiilor privind dezvoltarea durabilă a vieţii umane.

Misiunea proiectului ,,CARACAL – Un oraș curat!” constă în mobilizarea, în număr cât mai mare a locuitorilor municipiului, reprezentanţi ai autorității locale, societății civile, companiilor private și mass media, pentru curățarea de deșeuri a spațiului public din localitatea noastră precum şi conştientizarea, în rândul cetăţenilor, a rolului şi importanţei protejării arealelor naturale. Proiectul lansat de Primaria Municipiului Caracal vine după ce, nu cu mult timp în urmă, ca urmare a acţiunilor Poliţiei municipale în colaborare cu Jandarmeria, au fost identificate aspecte din care a reieşit neconformarea unor locuitori cu prevederile HCL 73/29.06.2018, privind aprobarea Regulamentului de stabilire a unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum şi constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii. Beneficiarii direcţi ai derulării acestei acţiuni, pe termen lung, sunt locuitorii municipiului care vor deveni mai conştienţi de importanţa păstrării unui mediu curat atât pentru existenţa noastră cât şi pentru valoarea lui biologică”, se arată pe pagina oficială de facebook a Primăriei Caracal.

Ilie Bîzoi