O PRIMĂRIE DIN OLT FACE ANGAJĂRI

0
922

O primărie din Olt face angajări în această perioadă.

Primăria orașului Scornicești angajează un consilier, clasa I, grad superior, la Compartimentul Impozite și Taxe Locale, Executări Silite și un consilier, clasa I, grad debutant, la Compartimentul Relații cu Publicul, Petiții, Arhivă, contractele fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani,  pentru consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului impozite şi taxe locale, executări silite și studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,  pentru consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului relaţii cu publicul, petiţii, arhivă. Un avantaj îl constituie faptul că pentru acest post nu se cere vechime.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 12 iulie 2021, de la ora 10.00, la sediul Primăriei Scornicești.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.