Amenzi drastice date de Garda de Mediu, în primele patru luni

0
251

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu din cadrul Comisariatului Judeţean Olt au efectuat în primul trimestru din acest an aproximativ 230 de controale atât în domeniul ariilor protejate, habitatelor naturale, biodiversităţii şi biosecurităţii, cât şi în domeniul controlul poluării industriale şi substanţelor chimice periculoase.

Aceste acţiuni au constat în 103 de inspecţii planificate şi 120 neplanificate. În urma acţiunilor de inspecţie şi control, comisarii Gărzii de Mediu Olt au aplicat  zece amenzi în valoare de 175.000 lei. Potrivit comisarului șef Gheorghe Neacșa, şeful Gărzii de Mediu Olt, principalele neconformități constatate în urma controalelor efectuate în perioada menționată au fost: nerespectarea condițiilor impuse în autorizația de mediu privind notificarea autorității emitente a autorizației de mediu cu privire la modificarea condițiilor care au stata la baza eniterii actului de reglementare precum și nerespectarea obligației de a monitoriza factorii de mediu, aer, apă și zgomot cu frecvența impusă prin autorizație, fapă pentru care a fost aplicată amendă în valoare de 50.000 lei și emiterea notificării către APM Olt cu propunerea suspendării autorizației de mediu; nerespectarea cerințelor legale de a nu elimina în atmosferă emisii fugitive nedirijate, faptă pentru care au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale în valoare de 15.000 lei, fiecare; desfășurarea activității de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate fără a obține în prealabil autorizație de mediu, faptă pentru care a fost aplicată amendă în valoare de 30.000 lei; nerespectarea obligației privind evidența gestiunii deșeurilor, fapta sancționată cu amendă în valoare de 3.000 lei; deversarea de ape uzate în apele de suprafață și subterane, faptă sancționată cu 3.000 lei și nerealizarea de sisteme de automonitorizare și neraportarea autorității pentru protecția mediului rezultatele automonitorizării, fapte sancționate cu amendă în valoare de 25.000 lei. Pentru toate aceste deficiențe au fost stabilite măsuri cu termene de remediere. Totodată, în perioada de raportare Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu a soluţionat 52 de petiţii adresate de locuitori ai judeţului care au vizat deversări de ape uzate menajere, aspecte privind calitatea aerului și abandonări de deșeuri în special în mediul rural.

Ilie Bîzoi