ȘEDINȚA DE ADIO A CONSILIERILOR JUDEȚENI DIN OLT

0
581

Sfârsit de mandat la Consiliul Judetean (CJ) Olt. Membrii deliberativului judetean Olt au participat joi, 17 septembrie,la ultima sedință din acest mandat, urmând ca după alegerile locale să fie stabilită o nouă componență a Consiliului Județean.

Aleșii judeţeni s-au întrunit joi în ultima ședință ordinară din acest mandat pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 13 proiecte de hotărâre. Înainte de începerea lucrărilor ședinței, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a anunțat că ordinea de zi va fi suplimentată cu încă două proiecte.

Spre deosebire de alte întâlniri în care unii consilieri județeni s-au contrat pe anumite proiecte, de data aceasta, toată pleiada de consilieri județeni a căzut de acord asupra inițiativelor conducerii forului județean.

Iată proiectele care au primit undă verde în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 17 septembrie 2020:

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile

prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2020-2021; Proiect de hotărâre pentru: avizarea completării Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Public de salubrizare a localităților din Județul Olt, aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de operare și administrare a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare în județul Olt și a studiului de oportunitate, avizarea documentelor necesare atribuirii ,,Contractului de delegare a gestiunii activității de

colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt” din cadrul proiectului „Sistem Integrat de management al deșeurilor în județul Olt, precum și pentru mandatarea reprezentantului județului Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO” și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”; Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Luminița” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casele de Tip Familial ,,Luminița” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexeinr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.128/27.08.2020 pentru modificarea și completarea statului de funcții, aprobarea numărului de posturi, modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județeande Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2020; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare virare de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare în cadrul bugetului creditelor interne, pe anul 2020; Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.95/31.05.2018 cu privire la: aprobarea proiectului „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a cheltuielilor aferente proiectului; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la înființarea serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă” în cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,,Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă”, precum și pentru modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii ,,Amicii” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale unor servicii sociale de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de Îngrijire și Asistență din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației județului Olt la Asociația „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.