Vești proaste pentru oltenii fără serviciu care vor să iasă la pensie

0
616

Contribuțiile la pensii în cazul persoanelor care au încheiat contracte de asigurări sociale facultative sunt raportate în prezent la un salariu minim pe economie, al cărui cuantum este de 1.900 de lei. Odată, însă, cu majorarea salariului de bază minim brut pe țară, începând cu 1 ianuarie 2019, la valoarea de 2.080 de lei, și veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare sociala al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.080 lei vor fi modificate.

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările utterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai putin decât valoarea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.

În consecinţă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, nivelui minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială incheiat in baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va fi de 2.080 lei. Totodată, vă aducem la cunoştinţă faptul că se vor modifica, din iniţiativa casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare sociala al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.080 leia precizat directorul executiv al Casei Județene de Pensii Olt, Iulian Smarandache.

Drept urmare, cota contribuției în cazul încheierii unui contract de asigurări sociale se va majora, începând cu 1 ianuarie 2019. În prezent, orice persoană care dorește să se asigure în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare voluntară trebuie să scoată din buzunare 475 de lei pe lună.