Val de angajări la DGASPC Olt. Aproape 100 de posturi scoase la concurs

0
1804

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt a scos la concurs mai multe posturi vacante în douăzeci din centrele oltene de asistenţă socială în vederea ocupării lor pentru a acoperi deficitul de personal. Este vorba de Complexul de servicii Slatina; Centrul maternal „Adelina” Slatina; Complexul de servicii „Sf. Ștefan” Slatina; Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal; Casele de tip familial “Luminița” Slatina,; Casele de tip familial „Sf. Andrei” Slatina; Casele de tip familial “Mugurel” Slatina; Casele de tip familial ”Sf. Valentin” Slatina; Casele de tip familial ”Sf. Mihail” Caracal;  Casele de tip familial ”Sf. Nicolae” Caracal; Casele de tip familial ”Sf. Elena” Corabia; Complexul de servicii ”Sf. Elena” Corabia; Complex servicii ”Amicii” Slatina; Centrul de recuperare și reabilitare Caracal; Centrul de îngrijire și asistență Șopârlița; Centrul de îngrijire și asistență Băbiciu; Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte personae aflate în situație de nevoie Slatina, Căminul pentru personae vârstnice Fălcoiu, Complexul servicii pentru personae adulte Corabia și Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.  Astfel, instituţia are nevoie de 31 de infirmiere, 17 instructori de educație, 17 asistenți medicali, șase muncitori calificați, patru instructori de specialitate, patru educatori, patru asistenți social, trei psihologi, trei îngrijitoare, două spălătorese, un medic, un administrator, un instructor de ergoterapie, un paznic şi un kinetoterapeut. Înscrierile se fac până pe 28 iulie 2017, inclusiv, la secretariatul DGASPC Olt. Proba scrisă, în vederea ocupării posturilor vacante va avea loc pe 7 august, de la ora 11.00, iar interviul pe 11 august 2017, de la aceeași oră. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs suntdisponibile accesând pagina oficială a instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, municipiul Slatina, strada Drăgăneşti, numărul 7; tel: 0372/713.562, 563, 564, 565; 0349/408.182, fax: 0249/412.692, e-mail dgpdcot@rdsmail.ro; www.dgaspc-olt.ro.

Ilie Bîzoi