UN TEREN ȘI O AUTOUTILITARĂ, SCOASE LA VÂNZARE DE FISCUL DIN OLT

0
858

Pentru a recupera debitele pe care unele firme sau persoane fizice le au la bugetul de stat, Fiscul din Olt scoate la vânzare, printre altele, un teren și un autoturism. Dosarele de participare se depun până pe 22 iunie, iar licitațiile vor fi organizate pe 23 iunie la sediul Serviciului Fiscal municipal Caracal.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt vrea să vândă la licitaţie bunuri intrate în proprietatea statului, în urma unor confiscări sau executări silite. Astfel, Fiscul din Olt organizează, în ziua de 23 iunie, la sediul Serviciului Fiscal municipal Caracal, strada Toma Rușcă, numărul 5-7, licitații pentru vânzarea unor bunuri mobile si imobile aparținând unor societăți comerciale sau persoane fizice.

În speță este vorba despre un teren intravilan în suprafață de 456 metri pătrați, situat în localitatea Redea, preț de pornire al licitației 3.500 lei și o autotutilitară N1 Ford Tranzit, an fabricație 2001, preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, 5.400 de lei.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport și declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Pentru informații suplimentare doritorii se pot adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0249.511.155, int. 137.