Bunuri ale unor afaceriști din Olt, scoase la licitație de Fisc

0
1032

Două licitaţii vor fi organizate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelelor Publice (AJFP) Olt care încearcă să vândă bunuri executate silit de la firme sau persoane fizice cu datorii. Dacă în unele situații bunurile sunt scoase pentru prima oară la licitație, în alte cazuri licitațiile se află la a patra strigare. Licitațiile vor avea loc pe 28 iunie la sediul AJFP Olt, din localitatea Slatina, strada Arcului, nr.2,

Pe 28 iunie, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt, scoate la vânzare câteva bunuri imobile, data limită pentru depunerea ofertelor fiind 27 iunie 2019.

Printre acestea se numără un spațiu comercial, suprafață construită la sol 26 metri pătrați și teren intravilan 33 metri pătrați, situate în localitatea Corabia, strada Popa Șapcă nr.1, preț de pornire a licitației (valoare de evaluare) 21.000 de lei. Licitația se află la primul termen. Tot, pe 28 iunie, Fiscul scoate la vânzare un teren intravilan în suprafață de 469 de metri pătrați situat în Corabia, strada Celeiului nr.49, teren ce poate fi utilizat în zona pentru curți-construcții de locuințe, preț de pornire a licitației 20.918 lei. Bunul scos la mezat se află la a patra strigare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe mactul de identitate/pașaport și declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.