TRIBUNALUL OLT FACE ANGAJĂRI

0
1010

Conform anunțului postat pe pagina oficială a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Tribunalul Olt face angajări. Concret, instanța județeană are nevoie de doi consilieri, clasa I, grad principal, la Compartimentul Economico-Financiar.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă obligatoriu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice. La concurs se pot înscrie persoanele care au o vechime în specialitatea studiilor economice de minimum 5 ani necesare exercitării funcţiei publice de execuţie și cunoştinţe de operare PC – nivel mediu, dovedite prin certificate, diplome, atestate.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului (data afișării anunțului 18 decembrie).

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 19 ianuarie 2021, de la ora 10.00, la sediul Curţii de Apel Craiova, Strada Constantin Brâncuşi, nr. 5 A.