Treisprezece posturi de asistenţi medicali, scoase la concurs de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina

0
595

Spitalul Județean de Urgență Slatina scoate la concurs mai multe posturi vacante de asistenţi medicali. Contractul este pe perioadă nedeterminată.  Posturile scoase la concurs sunt: 1 post Compartiment chirurgie toracică,1 post Compartiment boli cronice, 1 post Compartiment terapie intensivă, 2 posturi Secţia urologie, 2 posturi Secţia O.R.L. (din care 1 post cu nivel de studii superioare), 3 posturi Secţia A.T.I. (din care 1 post cu nivel de studii superioare), 2 posturi Bloc operator (central) şi 1 post de asistent medical principal, nivel de studii FL la Secţia oftalmologie. Candidaţii care doresc să ocupe aceste posturi  trebuie să aibă diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului numărul 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală – asistent medical debutant pentru nivel studii PL; examen pentru obţinerea gradului de principal – pentru postul de asistent medical principal; 5 ani vechime ca asistent medical – pentru postul de asistent medical principal; diplomă de licenţă în specialitate – asistent medical debutant pentru nivel studii S. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 27 iunie 2017, de la ora 9.00, iar interviul în data de 30 iunie de la aceeaşi oră. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 19 iunie 2017. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Județean de Urgență Slatina, strada Crișan numerele 9-11, telefon: 0349/802.550.

Ilie Bîzoi