TRANSPORTATORII DIN OLT, ÎN VIZORUL INSPECTORILOR DE MUNCĂ

0
163

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat, în perioada 26-30 noiembrie Campania națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobile), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională (cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători).

Principalele obiective ale campaniei au constat în: identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă al conducătorilor auto; luarea măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii  COVID-19 și eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate.

De asemenea, în timpul Campaniei au avut loc acțiuni comune de verificare cu reprezentanți ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).

 „În acest sens, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Relații de Muncă au efectuat un număr de 14 controale constatându-se 13 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere”, a precizat șeful ITM Olt, inspectorul șef Cristian Ungureanu. Cele mai frecvente deficiențe constatate, au fost următoarele: neevidențierea zilnică a orelor de muncă ale salariaților care desfășoară activitate în străinatate ; nestabilirea nivelului negociat al diurnei cu salariații, prin contractele individuale de muncă sau acte adiționale încheiate la acestea ; necorelarea datelor din foile colective de prezență cu cele din foile de parcurs  și neacordarea diurnei cuvenită pentru perioada verificată.