Terenuri și o casă din Brebeni și Topana, scoase la licitație. Fiscul le vinde cu 25% mai ieftin

0
877

Taxele și impozitele neplătite îi pot lasă pe olteni fără case și terenuri.  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt scoate la vânzare imobile și terenuri ale unor persoane cu datorii la stat. Bunurile imobile vor fi vândute la licitație în ziua de 12 aprilie 2019, la sediul situat în strada Arcului, numărul 1, din Slatina. Termenul limită  pentru depunerea ofertelor este 11 aprilie.

Astfel, pe 12 aprilie se va încerca vânzarea următoarelor bunuri: casă de locuit, în suprafață de 47 mp, situată pe strada Săltănești, nr.75, în comuna Brebeni, preț pornire licitație, exclusiv TVA (preț evaluare redus 25%) -22.050 lei; teren intravilan-arabil, în suprafață de  2.420 mp, situat în localitatea Brebeni, preț pornire licitație, exclusiv TVA (preț evaluare redus 25%)-18.300 de lei; teren intravilan-curți construcții, în suprafață de 144 mp, situat în localitatea Brebeni, preț pornire licitație, exclusiv TVA (preț evaluare redus 25%) -2.925 de lei; construcție anexă, în suprafață de 8mp, situată în strada Săltănești, nr.75, comuna Brebeni, preț pornire licitație, exclusiv TVA (preț evaluare redus 25%)- 675 de lei; teren extravilan –arabil, în suprafață de 5.527 mp, situat în localitatea Topana, preț pornire licitație, exclusiv TVA (preț evaluare redus 25%) -4.875 de lei și teren extravilan –arabil, în suprafață de 2.273 mp, situat în localitatea Topana, preț pornire licitație, exclusiv TVA (preț evaluare redus 25%) -2.100 de lei.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare, în cazul vânzării la licitație, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate și declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop.