Ţăranii nu mai au voie să crească mai mult de 5 porci fără a se înregistra la Registrul Comerțului

0
353

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, că în data de 18.03.2019 a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 210, Ordinul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 224/13.03.2019, pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României. Conform actului normativ începând cu această dată, numărul maxim de porcine ce pot fi crescute într-o exploatație nonprofesională, deținută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului, este de 5 animale.

Ca urmare au fost stabilite patru tipuri de exploataţii de creştere a suinelor, după cum urmează: fermă de suine de subzistenţă, adică exploataţie agricolă cu un efectiv de maximum cinci capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg; fermă de suine mica – exploataţie agricolă cu un efectiv cuprins între 6 şi 20 de capete de porcine, cu greutatea de peste 30 kg; fermă de suine medie, exploataţie agricolă cu un efectiv cuprins între 21 şi 130 de capete de porcine, cu greutatea de peste 30 kg; fermă de suine mare, exploataţie agricolă cu un efectiv de peste 130 de capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg.

Potrivit legislației, tipurile exploatațiilor de creștere a suinelor pe teritoriul României sunt următoarele:
a) exploataţie nonprofesională de suine – ferma de suine prevăzută la art. 1 lit. a), înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – S.N.I.I.A. şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului;
b) exploataţie comercială de suine de tip A – ferma de suine prevăzută la art. 1 lit. b) şi c), deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şiînregistrată sanitar-veterinar;
c) exploataţie comercială de suine – ferma de suine prevăzută la art. 1 lit.

d) deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte prevederile normelor de biosecuritate şi este autorizată sanitar-veterinar.

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt reamintește tuturor proprietarilor/deținătorilor de porcine din gospodăriile populației, aflate în zone care nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare ca urmare a evoluției pestei porcine africane, obligativitatea respectării următoarelor măsuri: achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații; porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să figureze în BND pe exploatația respectivă;
înainte de achiziționare vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare;
la sosirea porcinelor în exploatația din localitatea de destinație cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar de liberă practică de la C.S.V.A., pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine;
vânzarea porcinelor se poate face doar dacă acestea sunt crotaliate, înregistrate în BND și după obținerea documentelor sanitare veterinare de la medicul veterinar de liberă practică din localitatea de proveniență; asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă; este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă; care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană;  este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine;  este strict interzis accesul la adăpostul de porcine, a altor vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau a unor vizitatori care au legătură cu mediul silvatic; periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;  se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;  porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;  este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;  anunțarea imediată a pierderii crotaliilor sau a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor (D.S.V.S.A. Olt – telefon 0372753837, medic veterinar oficial, medic veterinar de liberă practică);  toți proprietarii au obligativitatea respectării legislației în vigoare în ceea ce privește identificarea animalelor și circulația acestora, în caz contrar putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.