Zeci de medici din Olt ar putea părăsi sistemul. Vezi motivul

0
1126

În următorii doi ani nu mai puțin de 24 medici de familie din Olt împlinesc vârsta de pensionare și ar putea părăsi sistemul. Ca urmare în județ ar putea să apară un deficit de cadre medicale, în condițiile în care asupra asistenței medicale primare planează acea amenințare a lipsei viitoarei generaţii de medici de familie, care să ia locul acelora care vor ieşi la pensie.

Lipsa de personal îi determină pe unii medici de familie să nu își încheie cariera, chiar dacă îndeplinesc condițiile de pensionare. Și asta în primul rând pentru că medicii tineri își doresc să profeseze mai mult în orașe și mai puțin la țară, iar în al doilea rând medicina de familie este neatractivă pentru ei.

Însă pe de altă parte sincopele din sistemul informatic și volumul mare de hârtii de completat îi determină pe cei care profesează la țară să își dorească să plece sau să iasă la pensie, dacă îndeplinesc condițiile. În ultimii ani sunt mai mulţi medici care au ieşit din sistem pentru că s-au pensionat decât cei care au terminat rezidenţiatul.  În atare situație viitorul medicinei primare este pus sub semnul întrebării. În județul Olt spre exemplu în acest an și anul viitor nu mai puțin de 24 de medici de familie împlinesc vîrsta de pensionare

„ Anul acesta împlinesc vârsta de pensionare 13 medici, iar anul viitor 11 medici. Menționăm că medicii care își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate județene, își pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică județeană și de CMR, prin colegiile județene ale medicilor, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activității se stabilește de către o comisie organizată la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene.”, a declarat președintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Olt, Florin Valentin Ciocan.

În vederea asigurării furnizării de servicii medicale în asistența medicală primară în prezent, în județul Olt, sunt încheiate 230 de contracte de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară, în cadrul cărora își desfășoară activitatea 232 de medici.