Sute de persoane din Olt au mai mult de cinci contracte de muncă, fiecare. Vezi domeniile în care activează

0
760

Dacă majoritatea oltenilor se zbat să trăiască de pe o zi pe alta din salariul minim, există şi câteva categorii profesionale care nu duc grija zilei de mâine. Este vorba despre persoanele care lucrează în învățământul secundar, tehnic sau profesional, învățământul secundar general și în activități de protecție și gardă care au mai multe de cinci contracte de muncă, fiecare.

 Potrivit datelor furnizate de șeful Inspecţiei Muncii pe țară, inspector general de stat, Mihail Adrian Oprescu, la jumătatea anului, în Olt erau înregistrați în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor un număr de 77.572 de salariaţi, din care 62.700 aveau un singur contract de muncă. Restul de 2.963 de olteni are două contracte de muncă, 684 au trei slujbe, 227 de olteni au câte patru joburi, fiecare, iar 278 de angajaţi au câte cinci contracte individuale de muncă. Recordul, însă, îl deţin 527 de olteni care au peste cinci contracte de muncă, fiecare.

Situaţia la prima vedere pare paradoxală în condiţiile în care ziua de lucru are 24 de ore, iar potrivit legislaţiei muncii săptămâna de lucru nu trebuie să depăşească 48 de ore, inclusiv orele suplimentare. Chiar şi aşa, Codul Muncii nu interzice o asemenea situaţie, lucru confirmat şi de către şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, inspector şef Cristian Ungureanu. Codul muncii nu face distincţia între diferitele tipuri de contracte de muncă ce pot fi încheiate de o singură persoană, astfel încât acestea pot fi cu normă întreagă sau cu timp parţial, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator. Fac excepţie de la încheierea mai multor contracte situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumul de funcţii. Angajaţii din Olt cu cele mai multe contracte de muncă activează în domeniile: învățământul secundar, tehnic sau profesional, învățământul secundar general și protecție și gardă.