Dobrosloveni și Valea Mare, localitățile din Olt care primesc cei mai mulți bani de la Ministerul Dezvoltării Regionale

0
1013

Comuna Dobrosloveni va primi cei mai mulți bani de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL) 2, din toate cele 112 localități din județul Olt, inclusiv orașele și muncipiile din județ. Este vorba de 17.203.141 de lei, bani destinați pentru implementarea a patru proiecte.

Primul are o finanţare de 10.392.820 lei şi vizează înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în satul Frăsinet. Celelalte trei proiecte vizează investiţii în infrastructura şcolară a localităţii: Grădiniţa cu program prelungit, localitatea Reşca, comuna Dobrosloveni, – 3.037.449 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program normal Dobrosloveni -1.606.763,23 lei; Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Dobrosloveni – 2.166.109,40 lei. Pe locul doi în ce privește cele mai mari sume alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale județului Olt se situează comuna Valea Marea care va primi de la Guvern nu mai puțin de 14.433.256 lei pentru patru obiective de investiții: Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Valea Mare-908.125,38 lei; Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Valea Mare-2.932.543,78; Asfaltare străzi în comuna Valea Mare, judeţul Olt- 9.880.304,00 de lei și Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Turia -712.283,43 de lei.  În topul localităților cu cele mai mari sume alocate prin PNDL 2 se situează comuna Bobicești care va primi o finanțare în cuantum total de 12.452.726 de lei pentru șase proiecte de infrastructură:Extindere rețea de canalizare în comuna Bobicești, satele: Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești și Bechet-6.139.149 de lei; Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Bobiceşti -1.202.624,35 lei; Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Leoteşti -2.838.533,78 lei;Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniței cu program normal Leotești-711.615,54 lei;Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Bobicești – 780.402 lei și Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Leotești – 780.402 lei. Și comuna Găvănești va primi o finanțare în cuantum total de 12.116.558 de lei pentru următoarele investiții de infrastructură: Extindere gospodărie de apă cu un foraj și stație de tratare, sat Broșteni, comuna Găvănești- 498.208 lei; Rețea publică de apă uzată, stație de epurare și extindere gospodărie de apă în satele Găvănești și Broșteni, comuna Găvănești- 9.984.119 lei; Reabilitarea și dotarea Dispensarului medical din satul Băleasa, comuna Găvănești- 1.634.231 lei. Pe locul cinci în top se află comuna Curtișoara cu 11.872.766 de lei. Banii vor fi folosiţi pentru înfiinţarea reţelei publice de apă uzată şi pentru construcţia unei staţii de epurare în satele Proaspeţi şi Linia din Vale, din comuna Curtişoara. Și comuna Vulpeni va primi nu mai puțin de 11.748.229 de lei pentru: Gimnazială Vulpeni, comuna Vulpeni-2.351.630 lei și Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulpeni, judeţul Olt-9.396.599 de lei. Printre comunele care vor primi cei mai mulți bani de la Guvern se numără și comuna Schitu. Aceasta va primi nu mai puțin de 11.448.618, 30 lei pentru realizarea a cinci investiții: Înfiinţare sistem de apă în satele Lisa şi Greci, comuna Schitu – 7.497.641 de lei; Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Schitu- 1.366.992,27 lei; Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Catanele- 651.528,57 lei; Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Greci- 1.280.927,90 lei și Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Lisa- 651.528,57 lei.

Ilie Bîzoi