Slatina – răsărind din Olt către Țară

0
127

La 20 ianuarie 2022, Slatina împlinește o frumoasă vârstă. De obicei, unei femei frumoase și respectate nu i se spune vârsta. Mai ales când aceasta se măsoară într-un număr mai mare de ani, asocierea cu bătrânețea devine flagrantă. Or, care femeie acceptă cu ușurință să i se spună că este bătrână?

Cu totul altfel stau lucrurile în legătură cu cele nemuritoare. Făcând parte din această categorie, fiind nemuritoare, Slatina nu s-ar supăra niciodată să i se spună vârsta. Oricât de mulți ani ar împlini la un moment dat, nu înseamnă nimic în raport cu veșnicia. Sau, mai bine zis, cu cât mai mulți ani în dreptul ei, cu atât mai întemeiată îi poate fi mândria în fața veșniciei. Așadar, în fața Timpului etern, Slatina a adunat 654 de ani.

În urmă cu 654 de ani, Slatina a fost menționată într-un act emis de voievodul Țării Românești, Vlaicu Vodă. Atunci, la 20 ianuarie 1368, Slatina intra în cartea istoriei neamului românesc, pentru a nu mai dispărea niciodată. Și a trecut prin destule momente de răscruce. A rezistat în fața tuturor vânturilor nebune, fiică a Oltului care, însoțit cu Țara, a dat Țării fii și fiice. Slatina este o fiică a Oltului și a Țării. Crescând, s-a însoțit cu Cerul și a devenit, la rândul ei, mamă. Iar noi suntem fiii ei, cei mai tineri, într-o succesiune interminabilă de generații, fiecare cu amprentele ei.

Suntem mândri de mama noastră, ne fălim cu frumusețea ei și avem grijă să nu îmbătrânească niciodată, adăugând noi și noi trăsături chipului ei nepieritor. Așa cum arată Slatina azi, nici nu este de mirare că, deasupra ei, Cerul este atât de albastru. Ai zice că este gata să cadă în genunchi și să-și reînnoiască jurămintele de iubire față de mireasa lui. De aceea spun că fiecare aniversare a Slatinei seamănă cu o nuntă la care cei mai tineri exponenți ai generației actuale reprezintă domnișoarele și cavalerii ei de onoare.

Desigur că Slatina a existat și înainte de 20 ianuarie 1368. Atunci doar a fost menționată. De atunci aflăm noi că aici, pe malul stâng al Oltului, a existat o vamă internă, ceea ce însemna că localitatea funcționa deja ca un târg frecventat de negustori ce tranzitau Țara Românească. Bineînțeles că va exista și după 20 ianuarie 2022. Cele două date istorice reprezintă numai două puncte distincte, delimitând un segment pe o dreaptă infinită, fără început și fără sfârșit. După cum, voievodul de atunci al Tării Românești, Vlaicu Vodă, de numele căruia se leagă atestarea documentară a Slatinei, și Emil Moț, primarul care semnează prezentul slătinean, sunt numai două stele dintr-o pleiadă care, căzând în oglinda Timpului, în punctul din care se naște destinul nostru contemporan, îl fac translucid și născător de noi și noi orizonturi. La mulți ani, Slatina!

Constantin Smedescu