Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt marchează Ziua Dunării

0
198

În fiecare an, în data de 29 iunie, la propunerea țărilor dunărene și sub auspiciile Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea, se sărbătorește Ziua Internațională a Dunării. Manifestările dedicate Zilei Dunării se desfășoară în toate statele dunărene, pentru a marca dorința comună a acestora de a-și uni forțele în sprijinul protejării acestui fluviu unic în Europa. Cu acest prilej Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt împreună cu Administrația Bazinală de Apă Olt au organizat o excursie cu copiii Școlii Gimnaziale Găneasa, excursie ce s-a  desfășurat pe parcursul unei zile și a inclus vizite la satul neolitic din Drăgănești Olt, muzeul Câmpia Boianului ”Traian Zorzoliu”, C.H.E. Izbiceni- Suc. Hidrocentrale Rm. Vîlcea- U.H. Slatina și  portul Corabia. Pe parcursul excursiei li s-au prezentat informații despre importanța protejării resurselor de apă, copiii fiind recompensați cu dulciuri, diplome, tricouri și șepci. Şi în acest an, ca de altfel şi în ultimii ani, Coca-Cola HBC Romania și Asociația Centrul pentru Politici Publice Ecopolis susțin activitățile organizate în cadrul Lunii Dunării de Ministerul Apelor și Pădurilor și Administrația Națională „Apele Române”, la nivelul celor șapte Administrații Bazinale de Apă riverane Dunării, contribuind la educarea și încurajarea cetățenilor să protejeze mediul. La nivel național, cu ocazia Ziua Dunării, se vor organiza numeroase evenimente sub sloganul „Fii activ pentru o Dunăre mai curată!”, o adaptare a sloganului transmis de Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), ce simbolizează importanța protejării râurilor din întregul bazin dunărean. „În data de 29 iunie 2017, Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) împreună cu statele dunărene sărbătoresc Ziua Dunării sub motto-ul: «Fii activ pentru o Dunăre mai curată!». În acest sens, desfăşurăm campanii în școlile din țară pentru a insufla elevilor, încă de la o vârstă fragedă, ideea că viaţa lor de zi cu zi, și mai cu seamă viitorul lor, depinde de această resursă importantă a naturii: APA. Cum probabil știți deja, Fluviul Dunărea colectează apele unei părți semnificative  din Europa, precum și apele majorităţii râurilor din România. Din punct de vedere al resursei de apă, Fluviul Dunărea, care are la intrarea în ţară un stoc mediu de cca. 174 miliarde mc/an ar putea fi cea mai bogată sursă de apă. Caracterul său internaţional impune anumite limitări în utilizarea apelor sale și, din acest motiv, se consideră ca resursă de apă numai jumătate din volumul mediu multianual scurs pe Dunăre, în secţiunea Baziaș, adică cca. 87 miliarde m.c.

Pentru îmbunătăţirea calităţii apelor din bazinul Dunării se implementează măsuri și acțiuni care sunt cuprinse în cadrul Planului de management al bazinului hidrografic internațional al Fluviului Dunărea, plan elaborat în anul 2009 și actualizat în anul 2015, fiind o realizare comună a statelor dunărene, în cadrul Comisiei Internaţionale pentru protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR). Măsurile stabilite în acest Plan se adresează presiunilor ce vizează poluarea cu substanțe organice, poluarea cu nutrienți, poluarea cu substanțe periculoase, precum și alterările hidromorfologice, măsuri ce vor conduce la atingerea obiectivelor de management stabilite pentru apele de suprafață și subterane din bazinul Dunării. ICPDR este o platformă pentru cooperarea în gestionarea riscurilor la inundații și managementul bazinelor hidrografice din bazinul Dunării, prin intermediul experților săi, va sprijini acest proiect în a-și atinge obiectivele, precum  și transferul rezultatelor. Prin caracterul său inovator, acest proiect va conduce la dezvoltarea unui instrument general de evaluare pentru aprecierea posibilităților de restaurare a luncii inundabile a Fluviului Dunărea și a altor afluenți. În această zi aniversară, doresc să mulțumesc tuturor colegilor și colaboratorilor  implicați în activitatea de gestionare a gospodăririi durabile a apelor și să vă asigur de tot sprijinul meu în acțiunile pe care le veți întreprinde, pentru a lăsa generațiilor viitoare o moștenire de preț”, a subliniat  directorul general al Administraţiei Naţionale Apele Romane, Victor Sandu.

Ilie Bîzoi