Şefia Serviciului unei instituții din Olt, nedorită de nimeni

0
1166

Niciun candidat nu s-a înscris la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu –Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt, concursul urmând să fie reluat.

Concursul trebuia să aibă loc în ziua de 7 decembrie (proba scrisă) la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) București, dar niciun candidat nu şi-a depus dosarul pentru a participa la concurs până la încheierea termenului de depunere.

Dosarele de înscriere la concurs trebuiau depuse la ANFP în perioada 6 noiembrie – 26 noiembrie 2018, inclusiv. Întrucât nu s-a înscris nimeni la concurs, interimatul la șefia Serviciului Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt va fi asigurat în continuare de dr. Adela Bobeș.

Procedurile pentru organizarea concursului vor fi reluate. Candidaţii care doresc să participe la concurs trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe medicină; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; să deţină gradul de medic specialist sau medic primar într-una din specialităţile: igienă sau sănătate publică și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de  minimum 5 ani.