Șefia Poliției Rutiere Olt, scoasă la concurs

0
1087

Șefia Serviciului Poliției Rutiere Olt a fost scoasă, joi 10 mai 2018, la concurs. Examenul este programat pe data de 20 iunie, iar înscrierea se va face până joi, 17 mai. Postul de șef al Poliției Rutiere Olt a rămas vacant după ce comisarul șef Ilie Roșu a ieșit la pensie. Ulterior pe acestă funcție a fost împuternicit comisarul Bogdan Voica, comisarul Cristian Bădiță și apoi inspectorul principal Cristian Tița.

  Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, cu sediul în municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu, numărul 19, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei vacante  de şef serviciu la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, poziţia 171 din statul de organizare al I.P.J. Olt, cu recrutare din sursă internă (ofiţeri de poliţie).

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare în sistem ,,Bologna” în unul din domeniile/specializările: ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ingineria transporturilor și a traficului, ingineria sistemelor de circulație rutieră; să aibă următoarea pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau studii de master/studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna”/studii de master ciclul II Bologna în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază; să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv: să aibă gradul minim de inspector principal de poliţie; să aibă 5 ani vechime în M.A.I.; să aibă permis de conducere, minim categoria „B”; să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa secret de stat, nivel de secretizare – „secret”; să aibă sau să obţină aviz pentru desemnarea/promovarea în structurile poliţiei judiciare; să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere. Concursul  va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu, numărul 19, la data de 20.06.2018, începând cu ora 1500, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie. Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data de 17.05.2018, ora 1500. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt – Serviciul Resurse Umane, telefon 0249/406500, interior 20111.

Ilie Bîzoi