Ședință ordinară, la CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

0
446

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 28 iulie 2022, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 14 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Proiectele ce urmează să fie aprobate sunt:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului
Olt la data de 30.06.2022

2. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare celor deținute

3. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției

4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2022

5. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru
investiția: ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr. 8, municipiul Slatina, județul Olt, cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului local de acțiune în domeniul drogurilor în perioada 2022-2026 – Județul Olt

8. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022

9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina

10. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al anului 2022

11. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul II 2022

12. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul II 2022

13. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul I 2022

14. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în semestrul I 2022