Ședință importantă la Consiliul Local Slatina

0
399

Vineri, 29 noiembrie, aleșii locali se vor întâlni pentru a vota proiecte importante pentru comunitatea locală. Proiectele de zbătute în această zi vor fi: modificarea Anexei nr. 3 – Amplasamentele din zonele publice ale municipiului Slatina unde se pot desfăşura activităţi comerciale ocazionale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.331/22.12.2017 referitoare la : aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi autorizarea activităţilor de comerţ şi a serviciilor de piaţă în unele zone publice ale municipiului Slatina; transmiterea dreptului de concesiune de la domnul Tanciu Iulian către domnul Stan Gheorghe și doamna Stan Marioara, asupra terenului în suprafață de 21,00 mp, situat în municipiul Slatina, str. Mărăști, amplasament garaje nr. 33B, aferent garajului nr. 12; transmiterea dreptului de concesiune de la Badea Ion către Enache Ileana Cristina, asupra terenului cotă indiviză în suprafață de 13,18 mp, aferent spațiului comercial corp D, parter, nr. 3bis, situat în municipiul Slatina, Piața Frații Buzești; transmiterea dreptului de concesiune de la Badea Ion către Badea Mihai Ionuț și Badea Sorinel Costinel, asupra terenului cotă indiviză în suprafață de 23,23 mp, aferent spațiului comercial corp D, parter, nr. 3, situat în municipiul Slatina, Piața Frații Buzești; „suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral din venituri proprii pe anul 2019 la Clubul Sportiv Municipal Slatina„;  aprobarea rectificarii BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII; aprobarea suportarii din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitarii sumei de 1.550,00 lei reprezentand cheltuieli de judecata in suma de 1.500 lei si taxa judiciara de timbru in suma de 50 lei catre contestatorul Martinescu Alexandru Marian; transmiterea dreptului de concesiune de la S.C. Parc D.G. S.R.L. către S.C. Gloria S.R.L., asupra terenului în suprafață de 205,00 mp, situat în municipiul Slatina, str. Crișan nr. 3-5, aferent imobilului – Construcție -stație de calatori și spațiu comercial P+1; prelungirea termenului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare privind terenul în suprafață de 268 mp, cu număr cadastral 52970, situat în municipiul Slatina, strada Banului, adjudecat în urma licitatiei din data de 06.09.2019 de domnul Mustață Florică.