Ședință importantă la Consiliul Județean

0
886

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 21 decembrie 2017, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda discuțiilor, figurează nu mai puțin de 25 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Printre aspectele importante ce vor fi discutate de plenul Consiliului Judeţean Olt se află cele privind rectificarea bugetului județului Olt pe anul 2017,  aprobarea taxelor pentru anul 2018 și aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018. De asemenea, pe ordinea de zi va figura și proiectul  privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2018, precum și aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016. Nu în ultimul rând, pe agenda şedinţei ordinare este inclus şi proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2018.

Iată care sunt proiectele ce vor fi analizate și supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 21 decembrie 2017: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna noiembrie 2017; Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal Athletic Slatina pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP BARCELONA”; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului județului Olt la data de 30.11.2017;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;  Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; – desemnarea comisiei de analiză, a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor;  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” S.A. cu aport în numerar;  Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2017; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; – aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Județean Olt; desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pe anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre referitor la: aprobare taxe pentru anul 2018;  Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metro pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat de DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900”; Proiect de hotărâre cu privire la: darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu modificările ulterioare;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui”; Proiect de hotărâre cu privire la: însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018”.

Ilie Bîzoi