ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT. PROIECTE IMPORTANTE PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE

0
819

Consilierii județeni se întrunesc vineri, 9 aprilie, de la ora 11.00, în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi a sedinței figurează  șapte proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Gazeta Oltului vă prezintă ordinea de zi a şedinţei cu toate proiectele de hotărâre iniţiate şi propuse spre aprobare plenului Consiliului Județean Olt:

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024;

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024;

 Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ teritoriale a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2022-2024 ;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2021 ;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pe anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare achiziționare de servicii juridice de către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt.