Ședinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local la Caracal

0
1693

Astăzi, 03 iunie, începând cu ora 09:00 a avut loc şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Caracal, prin Dispoziția nr. 476/31.05.2024.

Şedinţa s-a desfăşurat on-line precum și cu prezență fizică, după caz, în Sala Consiliului Local. Pe ordinea de zi s-au aflat 7 proiecte de hotărâre inițiate de Ion Doldurea, primarul municipiului Caracal.

Iată și care au fost proiectele ce au fost dezbătute şi aprobate de către consilierii locali.

​1. Proiect de hotărâre nr. 97/31.05.2024 referitor la aprobarea suportului alimentar acordat elevilor în cadrul Programului național ”Masa sănătoasă”.
​Iniţiator: Primarul municipiului Caracal.

​2. Proiect de hotărâre nr. 98/31.05.2024 referitor la modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 106/15.06.2023, privind aprobarea depunerii pentru finanțare a proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN MUNICIPIUL CARACAL” în cadrul apelului de proiecte PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C13- REFORME SOCIALE Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice Titlu apel PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice.
​Iniţiator: Primarul municipiului Caracal.

​3.Proiect de hotărâre nr. 99/31.05.2024 referitor la îndreptarea erorii materiale strecurată în prevederile art. II din H.C.L Caracal nr. 53/21.03.2024 privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza Proiect Tehnic) și modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 49/07.03.2024 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de Vară din Municipiul Caracal”.
Iniţiator: Primarul municipiului Caracal.

​4.Proiect de hotărâre nr. 100/31.05.2024 referitor la aprobarea Descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de Vară din Municipiul Caracal”.
Iniţiator: Primarul municipiului Caracal.

​5.Proiect de hotărâre nr. 101/31.05.2024 referitor la aprobarea Descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții “Modernizare zonă urbană 7 Scări”.
Iniţiator: Primarul municipiului Caracal.

​6.Proiect de hotărâre nr. 102/31.05.2024 referitor la aprobarea Descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții ”Transformare urbana a unei subzone din Piața Victoriei, Municipiul Caracal”.
Iniţiator: Primarul municipiului Caracal.

​7.Proiect de hotărâre nr. 103/31.05.2024 referitor la aprobarea proiectului integrat „REGENERAREA UNEI SUBZONE A MUNICIPIULUI CARACAL PRIN INVESTIȚII INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ” cuprinzând acțiunile “Modernizare zonă urbană 7 Scări”, „Transformare urbană a unei subzone din Piața Victoriei, Municipiul Caracal” și „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de Vară din Municipiul Caracal”, precum și a cheltuielilor legate de proiect.
​Iniţiator: Primarul municipiului Caracal.

Marilena Vasile