Sedinţă cu zeci de proiecte la Consiliul Judeţean Olt

0
436

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 27 iulie 2017, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda discuțiilor, figurează aproximativ 30 de proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Plenul Consiliului Județean Olt se va reuni mâine într-o noua şedinţă ordinară a instituției. Pe ordinea de zi vor figura nu mai puţin de 28 de proiecte de hotărâre. Printre aspectele importante ce vor fi discutate de plenul Consiliului Judeţean Olt se află cele privind rectificarea bugetului judeţului Olt, pe anul 2017,  aprobarea conturilor de execuție a bugetului județului Olt la data de 30.06.2017, sau prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Județean Olt și Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL”. De asemenea, pe ordinea de zi va figura şi proiectul privind stabilirea indemnizației maxime lunare pentru consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021, precum şi stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017. Nu în ultimul rând, pe agenda şedinţei ordinare este inclus şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea/ avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: – Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; – Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt.

Iată care sunt proiectele ce vor fi analizate în sedinţa ordinară a Consiliului Judţean Olt, din 27 iulie 2017: Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2017, inițiator: Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă:  Ion Adrian Bărbulete – secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna iunie 2017, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă:  Victor Vătămanu – președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.06.2017, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: Ion Adrian Bărbulete – secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului;  Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Pavilion Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci”, inițiator: Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă:  Cornelia Sulger – președintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor; Proiect de hotărâre cu privire la: completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017”, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă:  Victor Vătămanu – președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte; Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt, inițiator: Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă:  Nicolae Vitan – președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii; Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă:  Victor Vătămanu – președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte; Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Județean Olt și Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL”, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: Nicolae Vitan – președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii; Proiect de hotărâre cu privire la participarea județului Olt la cofinanțarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni”, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: Ion Adrian Bărbulete – secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgentă Slatina, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă:  Ionel Cristian Gheorghe – președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agreement; Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: Victor Vătămanu – președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte; Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Școlii Populare de Arte și Meserii, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: Ilie Irimia – președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: Victor Vătămanu – președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte; Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Bibliotecii Județene „Ion Minulescu”, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agreement; Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de director general al Serviciului Județean de Pază, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: Nicolae Vitan – președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii;  Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Muzeului Județean Olt, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: Ilie Irimia – președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; Proiect de hotărâre cu privire la: – încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; – exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă:  Ionel Cristian Gheorghe – președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agreement. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilire indemnizație maximă lunară pentru consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: Nicolae Vitan – președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017, inițiator: Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 01 iulie 2017, inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: Victor Vătămanu – președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 iulie 2017, inițiator: Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă:  Ilie Irimia – președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de funcții al Consiliului Județean Olt, inițiator: Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă: Ionel Cristian Gheorghe – președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agreement; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea/ avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: – Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; – Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt. inițiator:  Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt, prezintă:  Ionel Cristian Gheorghe–președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agreement; Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I 2017, prezintă: domnul Marius Oprescu – președintele Consiliului Județean Olt;  Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul II 2017, prezintă:  Gabriel Buleteanu – preşedintele Comisiei pentru Protecția Copilului;  Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în semestrul I 2017, prezintă: Gabriel Buleteanu – preşedintele Comisiei pentru Protecția Copilului;  Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul II 2017, prezintă: Rădița Piroșca – directorul general al Direcției de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt; Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul I 2017, prezintă:  Rădița Piroșca – directorul general al Direcției de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt; Propuneri, întrebări, interpelări.

Ilie Bîzoi