Ședință cu proiecte importante la Consiliul Județean

0
570

Consilierii județeni se vor întruni, joi, 29 martie, într-o nouă sedință ordinară . Pe ordinea de zi a sedinței figurează 25 de puncte ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

 Printre proiectele ce vor fi supuse aprobării se numără proiectul de hotarâre privind  aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, proiectul referitor la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018, dar și proiectul de hotărâre cu privire aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călărași, pentru anul 2018.

De asemenea, consilierii vor decide cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Societatea pe Acțiuni Compania Națională de Investiții, a amplasamentelor necesare și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Consolidare maluri, decolmatare și executare pod auto peste Pârâul Surduiu, pe DJ 648 A, în comuna Verguleasa, județul Olt, km 4+552-4+567”, precum și trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Județului Olt, în vederea scoaterii din funcțiune şi a demolării acestora.

Iată care sunt proiectele ce vor fi analizate în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 29 martie 2018: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna februarie 2018; Proiect de hotărâre cu privire la:  aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“;  aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ de către domnul Crețeanu Ion; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017; Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; – aprobarea continuării managementului la Școala Populară de Arte și Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi-Viorel; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018;  Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale şi Cultural Olt; – aprobarea continuării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale şi Cultural Olt de către domnul Florian Dumitrescu; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2017; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria- Călărași, pentru anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită a unui spațiu dintrun imobil aflat în domeniul public al Județului Olt şi în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina;  Proiect de hotărâre cu privire la: înființare post contractual în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare număr de posturi; modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2018;  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Județului Olt, în vederea scoaterii din funcțiune şi a demolării acestora;  Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la acordul de principiu pentru schimbarea destinației imobilului fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015;  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Județul Olt și Orașul Corabia în vederea organizării și finanțării acțiunii Dunărea în Anul Centenar – „Zeul fluviilor”, dedicată promovării culturale și turistice a orașului Corabia și a județului Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Societatea pe Acțiuni Compania Națională de Investiții, a amplasamentelor necesare și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Consolidare maluri, decolmatare și executare pod auto peste Pârâul Surduiu, pe DJ 648 A, în comuna Verguleasa, județul Olt, km 4+552-4+567”;  Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 86 din „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018”, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 226/21.12.2017;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu; aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu; Raport cu privire la inventarierea şi gestionarea bunurilor aparținând domeniului public şi privat al județului Olt şi administrate de către Consiliul Județean Olt în anul 2017; Propuneri, întrebări, interpelări.

Ilie Bîzoi