Ședința Colegiului Prefectural al județului Olt

0
200

Miercuri, 18 septembrie 2019, la sediul Instituției Prefectului – Județul Olt, s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural al județului Olt. În deschidere prefectul județului Olt, Angela Nicolae, a prezentat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aplicarea unor prevederi ale OUG nr.57/2019, în domeniul activității prefectului și instituției prefectului.

În continuare au fost prezentate și analizate următoarele:

  1. Măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute de Legea nr.76/2002, modificată (material prezentat de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt);
  2. Importanța și beneficiile utilizării semințelor certificate pentru fermierii din județul Olt (material prezentat de către Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt);
  3. Raportul final al comisiilor mixte de verificare a unităților de învățământ din județul Olt, stabilite prin ordin al prefectului (datele și informațiile au fost centralizate și prezentate de către Inspectoratul Școlar Județean Olt).

Colegiul Prefectural, prin prisma atribuțiilor sale, analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Colegiul Prefectural este un organ colegial în cadrul căruia membrii săi raportează, analizează și propun măsuri în domeniile lor de activitate. La ședințele Colegiului Prefectural pot fi invitate și alte persoane a căror prezență este considerată necesară, în funcție de tematica cuprinsă pe ordinea de zi.

 Prefectul județului Olt a cerut tuturor membrilor Colegiului Prefectural să aibă un rol proactiv în cadrul ședințelor de lucru, bazat pe un schimb permanent de date și informații inteligibile, pe opinii obiective, astfel încât să fie adoptate cele mai bune măsuri pentru realizarea cu eficiență a activităților desfășurate în comun, raportat la rolul clar al acestui organ colegial, stabilit prin voința leguitorului.

Totodată prefectul județului Olt a cerut membrilor transparență în comunicarea datelor, informațiilor și măsurilor adoptate în cadrul Colegiului Prefectural, în funcție de atribuțiile fiecărei instituții, însă cu respectarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.” se arată în comunicatul de presă.

Alexandra N.