SE CAUTĂ ȘEFI PENTRU POSTURILE DE POLIȚIE ORĂȘENEȘTI PIATRA OLT ȘI POTCOAVA

0
682

Posturile de șefi ai Poliției Piatra Olt și Poliției Potcoava au fost scoase la concurs, examenul pentru ambele posturi urmând să se desfăşoare pe data de 3 octombrie 2018.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor de șef Poliție oraș III la Poliția oraș Piatra Olt și la Poliția oraș Potcoava, cu recrutare din sursă internă (ofiţeri de poliţie).

Cei care vor să se înscrie la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază: studii de lunga durata cu diploma de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii : științe juridice , ştiinţe administrative, științe economice, științe socio-umane, ştiinţe militare, informații și ordine  publică/ciclul I studii universitare sistem BOLOGNA în unul din următoarele domenii: științe sociale și științe economice, , ştiinţe militare, informații și ordine publică;

să aibă următoarea pregătire de specialitate: studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management/studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă absolvite anterior aplicării celor trei cicluri BOLOGNA într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management/studii de master/ ciclul II de studii universitare într-unul dintre următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, management.

De asemenea, ei trebuie să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv:  să aibă gradul minim de inspector de poliţie; să aibă 3 ani vechime în M.A.I.; să aibă permis de conducere, minim categoria „B”; să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate; să aibă sau să obţină aviz pentru desemnarea/promovarea în structurile poliţiei judiciare; să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concursul; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr. 19, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data  de 30.08.2018, ora 1400.

Concursul/examenul  va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, la data de 03.10.2018, începând cu ora 1000, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ admis ” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În prezent, șefia Poliției Piatra Olt este asigurată, prin împuternicire, de comisar Roberto Luca, după ce comisarul șef Emilian Avram, care a ocupat mai bine de 12 ani acest post, a fost numit șef la Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ OLT, în vreme ce șefia Poliției Potcoava este asigurată, tot prin împuternicire, de către comisarul George Ghiocel Udriște.

Ilie Bîzoi