Acte necesare obținerii cazierului

0
1433

Cererea tip pentru obținerea adeverinței care poate face obiectul registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor se depune de către persoana fizică, personal sau prin împuterniciţi, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt – ghişeul de eliberare certificate de cazier judiciar, din Slatina, strada Horia, nr. 5 și la polițiile Balș, Caracal, Corabia, Drăgănești-Olt, Piatra Olt, Potcoava și Scornicești.

Cererea va fi însoțită de un act de identitate aflat în termen de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă).

Pentru cererile depuse la sediul I.P.J. Olt – ADEVERINȚA se eliberează în 3 zile dacă cererea se depune la locul de naștere sau domiciliu/ reşedinţă/flotant, după caz, iar persoana fizică nu este cunoscută cu menţiuni în evidenţe și în cel mult 30 zile, dacă cererea se depune la locul de domiciliu, iar persoana fizică este cunoscută cu menţiuni în evidenţe.

Pentru cererile depuse la subunități – ADEVERINȚA se eliberează în 15 zile dacă cererea se depune la locul de naștere sau domiciliu/ reşedinţă/flotant, după caz, iar persoana fizică nu este cunoscută cu menţiuni în evidenţe și în cel mult 30 zile, dacă cererea se depune la locul de domiciliu, iar persoana fizică este cunoscută cu menţiuni în evidenţe.

ADEVERINȚA este valabilă 6 luni, de la data eliberării.