Se caută adjunct pentru Poliția municipiului Caracal

0
593

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Olt a scos la concurs postul de adjunct şef poliție municipiu III, Poliția Municipiului Caracal, cu personal recrutat din sursă internă. Concursul va avea loc pe data de 24 iulie.

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază: pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,,Bologna“ : studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în  următoarele domenii:  ştiinţe  juridice; ştiinţe administrative, ştiinţe economice; ştiinţe militare; informaţii şi ordine publică; pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ,,Bologna“: studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în unul din următoarele domenii: ştiinţe  juridice; ştiinţe administrative, ştiinţe economice; ştiinţe militare; informaţii şi ordine publică. să aibă următoarea pregătire de specialitate:  să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management/studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă absolvite anterior celor trei cicluri BOLOGNA într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management/studii de master, ciclul II de studii universitare într-unul din următoarele domenii: management, drept, ştiinţe administrative,  științe economice, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională sau ordine şi siguranţă națională. să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv: să aibă gradul minim de inspector principal de poliţie; să aibă permis de conducere, minim categoria „B”; să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa secret de stat, nivel de secretizare – „ strict secret”; să aibă sau să obţină aviz pentru desemnarea/promovarea în structurile poliţiei judiciare;  să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române. să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs; să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie, în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere. Concursul va avea loc la sediul IPJ Olt la data de 24 iulie 2018 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ admis ” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „ admis ” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Înscrierile la concurs se fac până la data de 29 iunie, iar evaluarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne – Bucureşti, la o dată ce se va comunica ulterior. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt – Serviciul Resurse Umane, telefon 0249/406500, interior 20111.

Ilie Bîzoi