Scad chiriile pentru locuinţele ANL

0
188

Chiriile pentru locuințele ANL vor fi diminuate și calculate după noi criterii, raportate la venitul realizat pe membru de familie. Hotărârea a fost publicată deja în Monitorul Oficial al României  nr. 354 din 12 mai 2017, iar modificările au fost aduse pentru a asigura protecția socială a persoanelor cu venituri mici.  Pentru anul 2017, autoritățile administrației publice locale care administrează locuințe pentru tineri, destinate închirierii, trebuie să actualizeze chiria în condițiile legii și ale prevederilor contractuale și să comunice ANL, în termen de 60 de zile, o situație detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente și vârsta chiriașilor, precum și data scadentă a plății chiriei pentru fiecare chiriaș.