S-au ridicat restricţiile impuse de pesta porcina africană, la Cilieni. Oamenii pot creşte animale în gospodării, dar cu respectarea unor reguli

0
128

Autorităţile veterinare din judeţul Olt au ridicat toate restricţiile impuse de pesta porcină africană în exploatația nonprofesională din localitatea Cilieni.

Astfel, începând cu data de 16 aprilie 2019 măsurile de restricții, ca urmare a declarării focarului de pestă porcină, au încetat.

Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt a emis buletinul de analiză nr.10757 din 16.04.2019 cu rezultat negativ la testarea serologică a porcului santinelă introdus în data de 03.03.2019 în exploataţia nonprofesională din localitatea Cilieni, afectată de pestă porcină africană.  Totodată, a fost informată primăria localităţii cu privire la acest rezultat şi asupra faptului că se poate face repopularea cu porci a exploataţiei nonprofesională care a fost afectată de pestă porcină africană , se arată într-un comunicat remis de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt.

Pentru a evita apariția altor cazuri de pestă porcină africană autoritățile veterinare informează crescătorii de porci din Cilieni că sunt obligaţi să respecte următoarele măsuri: achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană; porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să figureze în BND pe exploatația respectivă; înainte de achiziționare vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare; la sosirea porcinelor în exploatația din localitatea de destinație cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar de liberă practică de la C.S.V.A., pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine; asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă; este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă; este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine; este strict interzisă vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic; periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor; se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor; porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate; este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale; anunțarea imediată a pierderii crotaliilor sau a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor (D.S.V.S.A. Olt – telefon 0372/753837, medic veterinar oficial, medic veterinar de liberă practică); toți proprietarii au obligativitatea respectării legislației în vigoare în ceea ce privește identificarea animalelor și circulația acestora, în caz contrar putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.