S-a prelungit termenul de depunere a Declarației Unice

0
346

Guvernul a prelungit termenul de depunere a Declarației Unice în anul 2020, privind impozitul și contribuțiile pentru veniturile obținute de PFA și alte persoanele fizice din activități independente, drepturi de autor, chirii, dividende și alți contribuabili.  Astfel, noul termen de depunere a Declarației Unice este 30 iunie 2020. Inițial, termenul era 25 mai.

 Conform Ordonanței de urgență nr. 69/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial din data de 15 mai, termenul de 25 mai 2020 prevăzut pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se prorogă până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Ordonanța prevede bonificații de până la 10% pentru persoanele fizice care vor depune online până la 30 iunie declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, astfel:

– se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting integral (plată sau compensare) până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;

– se acordă o bonificație suplimentară de 5%, pentru depunerea prin mijloace electronice până la 30 iunie (inclusiv) a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta se acordă numai dacă este îndeplinită și condiția menționată anterior.