PROIECTE IMPORTANTE PENTRU OLTENI, VOTATE ÎN ULTIMA ȘEDINȚĂ DE CJ DIN 2020

0
363

Aleșii județeni s-au reunit joi, 17 decembrie, în ultima ședință din 2020. Pe ordinea de zi s-au aflat peste 20 de proiecte de hotărâre incluzând şi ordinea suplimentară a şedinţei.

Înainte de începerea lucrărilor ședinței, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a anunțat că ordinea de zi va fi suplimentată cu două proiecte. Prin urmare, consilierii județeni au avut de aprobat 21 de proiecte de hotărâre. Spre deosebire de alte întâlniri în care unii aleși județeni s-au contrat pe anumite proiecte, de data aceasta, ședința de joi s-a desfășurat în liniște și pace, fără confruntări. Prin urmare, toate proiectele au trecut cu unanimitate de voturi, fără nicio opoziţie din partea consilierilor (PSD și PNL).

Iată proiectele care au primit undă verde în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean (CJ) Olt, din 17 decembrie 2020:

 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2021; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean pentru anul 2021; Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2021; Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021; Proiect de hotărâre cu privire la numirea în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.11.2020; Proiect de hotărâre cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. OLT DRUM S.A.; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul ”Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr.8, municipiul Slatina, județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul ”Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr.8, municipiul Slatina, județul Olt;

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Olt, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco și Administrația Fondului pentru Mediu; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2021”; Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 169/26.11.2020 cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt; Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 lit. a)-d) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.11.2020; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea a unui teren în suprafață de 7053 mp din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la desemnare consilieri județeni pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020; Proiect de hotărâre cu privire la: cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2020; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de  hotărâre cu privire la încetare mandat de consilier județean; Proiect de  hotărâre cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în domeniul public al orașului Balș, județul Olt.