Proiecte importante pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Olt

0
495

Consilierii județeni se vor întruni într-o nouă sedință ordinară, joi 28 iunie. Pe ordinea de zi a întâlnirii figurează 13 proiecte care vor fi puse în dezbatere. Toate proiectele sunt inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

 Printre proiectele ce vor fi supuse aprobării aleșilor județeni se numără proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 679B, 0,05 km, localitatea Văleni”, dar și proiectul  cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400- 27+500, L=1,100 km, Comuna Sârbii Măgura”.

De asemenea, consilierii județeni vor decide cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina”, precum și cu privire la aprobarea unor investiții ce urmăresc creșterea eficienței energetice a unor clădiri –instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Olt. Mai exact este vorba despre sediul DGASPC Olt, Centrul Militar Județean Olt și Inspectoratul de Protecție Civilă Olt.

Iată care sunt proiectele ce vor fi analizate în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 28 iunie 2018: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna mai 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017; Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post vacant în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 679B, 0,05 km, localitatea Văleni”;  Proiect de hotărâre cu privire la: desființarea unui post contractual în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt; aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/25.05.2017; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400- 27+500, L=1,100 km, Comuna Sârbii Măgura”;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina”;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea statelor de funcții și a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016; modificarea articolului 11 din Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de recuperare și reabilitare Caracal aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt și a cheltuielilor legate de proiect .Toate proiectele sunt inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

Ilie Bîzoi