Proiect pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială, lansat de DGASPC Olt

0
123

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectuluiPași spre viitor – servicii comunitare integrate pentru viață independentă”

Obiectivul general al proiectului îl constituie: creșterea calității serviciilor de sprijin pentru integrarea socio-profesională și comunitară a copiilor și tinerilor proveniți din sistemul de protecție a copilului de tip rezidențial, prin dezvoltarea la nivelul județului Olt a unui program complex de integrare socio-economică pentru copii și tineri, care au părăsit sau se pregătesc sa părăsească sistemul de protecție de tip rezidențial.

Prin acest proiect vor fi înființate două noi servicii sociale pentru a sprijin tranziția copiilor și tinerilor proveniți din sistemul de protecție de tip rezidențial la viața în comunitate, respectiv  un centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și o locuință protejată pentru tineri cu dizabilități. În cadrul acestora 77 de copii și tineri care au părăsit/ urmează să părăsească sistemul de protecție de tip rezidențial vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, șase tineri cu dizabilități vor beneficia de servicii în cadrul locuinței protejate înființate prin proiect, 60 de copii și tineri care au părăsit/vor părăsi sistemul de protecție de tip rezidențial vor beneficia de servicii  personalizate de consiliere, orientare și mediere pe piața muncii și de formare profesională; 48 de tineri vor beneficia de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe (respectiv plata chiriei și a utilităților pe o perioadă de maxim 2 ani).

Proiectul va fi implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și se va derula pe o perioadă de 36 de luni (august 2020 – iulie 2023)

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4,308,809.60 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 4,221,672.09 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Apelului de proiecte POCU/738/4/20/ Operațiune compozită       OS 4.12, OS 4.13 „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială.